ខ្មែរសាមូរ៉ាយមិននឿយហត់នឹងតាមរកជំងឺឃ្លង់

មនុស្សដែលរឹងមាំដូចថ្មហើយមានកម្លាំងខ្លាំងដូចតោ និងបត់បែនដូចដើមឬស្សី។ លោក ចាន់ សារ៉េន ដែល អ្នកមានជីវិតរួចផុតពីជំរំខ្មែរក្រហម បានចំណាយពេលជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរករោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺឃ្លង់ លើស្បែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរងទុក្ខទារុណកម្មនៃជំងឺឆ្លងបណ្តាលឲ្យពិការ៖ ជំងឺឃ្លង់។ […]

អានបន្ត