ប្រវត្តិសាស្ត្រជំងឺឃ្លង់ដែលមិនទាន់ស្ងប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

ប្រវត្តិសាស្ត្រជំងឺឃ្លង់ដែលមិនទាន់ស្ងប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ថ្វីបើបច្ចុប្បន្ននេះ មានពន្លឺភ្លើងសញ្ញាមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការមាក់ងាយ និងការរើសអើងចំពោះ មនុស្ស​ដែល​មានជំងឺឃ្លង់ក៏ដោយ ក៏ប្រទេសជប៉ុនបានដឹងពីគ្រាងងឹតពេលដែលមានការដាក់គុក ការធ្វើពលកម្ម​ដោយ​បង្ខំ​ ការ​គ្រៀវ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបំពានគឺជាជោគវាសនារបស់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់​ដោយជំងឺ  នេះ​។ […]

អានបន្ត

ការប្រើប្រាស់ការរកឃើញដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់

ការប្រើប្រាស់ការរកឃើញដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមូលនិធិ Novartis នោះ មូលនិធិ CIOMAL បានចាប់ផ្តើមគម្រោង “ការតាមដាន​ទំនាក់​ទំនង” ដែលជាគម្រោងសាកល្បងមួយសម្រាប់ការរកឃើញជំងឺឃ្លង់ដំណាក់កាលដំបូងនៅកម្ពុជា។ ក្រុមគ្រូ​ពេទ្យ​ចុះពិនិត្យអ្នកជំងឺ​ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីៗ​ […]

អានបន្ត

លះបង់ជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់

លះបង់ជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់ លោក Yohei Sasakawa ប្រធានមូលនិធិជប៉ុន (Nippon Foundation) បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភព​លោក​​ដើម្បីលើកមុខមាត់និងតម្លៃជាមនុស្សដល់អ្នកជំងឺចាស់ៗរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកលុប​បំបាត់​ជំងឺនេះ។ នៅក្នុងខែមិថុនាលោកបានរៀបចំសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ   ដែលចូលរួមដោយប្រជាជនដែលមាន​ជំងឺឃ្លង់ អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស […]

អានបន្ត

បង្កើនការយល់ដឹងដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់

បង្កើនការយល់ដឹងដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឃ្លង់ លោកស្រី Naïma Azzouri មកពីប្រទេសម៉ារ៉ុក លោក Wu Yao Qiang មកពីប្រទេសចិន […]

អានបន្ត

ដូច្នេះវាមិនកើតឡើងម្តងទៀតទេ

ដូច្នេះវាមិនកើតឡើងម្តងទៀតទេ ដោយសារមានជំងឺឃ្លង់កាលនៅជាកុមារ លោកស្រី Valdenora Rodriguez មកពីប្រទេសប្រេស៊ីល បានចែក​រំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងសន្និសីទស្តីពីជំងឺឃ្លង់ និងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានរៀបចំឡើង​ដោយ​មូល​និធិ​​ជប៉ុន (Nippon Foundation) […]

អានបន្ត